Drie tandartsen van VieDenta Kliniek waren aanwezig bij deze cursus van de Amerikaanse Dr. Huwais, welke de functie van Adjunct Klinisch Assistent Professor heeft aan de Universiteit van Minnesota en tevens in het bestuur zit van de Amerikaanse Orale Implantologie vereniging.

Tandarts Harrie Op de Laak vertelt: “Naast een theoretisch deel werd ook veel aandacht gegeven aan het praktisch oefenen van deze nieuwe technieken. Het was dus een echte hands-on cursus en erg nuttig. Hiermee worden we in staat gesteld implantaten te plaatsen waar dat in het verleden lastig was bij patiënten met te weinig kaakbot of andere contra-indicaties.”

“Omdat we bij VieDenta Kliniek gespecialiseerd zijn in implantologie, komen veel patiënten uit heel Nederland naar ons toe en plaatsen we dus relatief veel implantaten. Met deze nieuwe techniek kunnen we nog meer patiënten helpen.” vult tandarts Willem Baas aan.

“We besteden veel aandacht aan het continu verbeteren van onze behandeltechnieken en volgen veel cursussen. Een paar weken geleden zijn we ook naar een internationaal congres voor implantologie geweest in Athene. Het is ontzettend waardevol om jezelf steeds weer te blijven verbeteren. We willen natuurlijk de beste en nieuwste oplossingen blijven bieden aan onze patiënten.” vertelt Harrie Op de Laak.

Een sinuslift is een tandheelkundige ingreep in de orale implantologie en betreft het ophogen van de bodem van de bijholten door het gedeeltelijk opvullen van deze bijholten. Het opvullen gebeurt met eigen bot, kunstbot of een mengsel hiervan. Door de bodem van de kaakholte te verhogen en breder te maken, is er voldoende bot om de implantaten te plaatsen. Middels de Versah-methodiek wordt een sinuslift minder ingrijpend en kan deze ook worden uitgevoerd waar een sinuslift normaliter onvoldoende zou zijn. Deze speciale methodiek garandeert een kortere en minder invasieve behandeling voor de patiënt.

Implantaat plaatsen